Que es el sistema de certificación calidad ENplus A1 ?

enplus1_pellets_biomassa

El sistema de certificación de la calidad ENplus® se basa en la norma Europea EN 14961-2 la cual se refiere a los pellets de madera para uso no industrial.

En ella se dividen a los pellets de madera en tres calidades: La clase A1 representa pellets de madera virgen y residuos madera sin tratar químicamente, con bajos contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro. Los combustibles con un contenido ligeramente más alto en cenizas, nitrógeno y/o cloro estarán dentro de la clase A2. En la clase B se permite utilizar también madera reciclada y residuos industriales aunque en ambos orígenes no se acepta maderas que hayan sido tratadas químicamente y de hecho hay valores máximos muy estrictos para los metales pesados.

El sistema ha sido desarrollado por la Asociación Alemana del Pellet (DEPV) y por la Asociación Austriaca de productores de Pellets (Pro Pellets Austria). Los derechos de la marca ENplus los posee el European Pellet Council (EPC) y cede en cada país los derechos a cada Asociación nacional (Avebiom en el caso de España).

En España la asociación nacional encargada de la implantación del sistema ENplus® es Avebiom desde la cual se coordinan las solicitudes de los productores y/o comercializadores con las distintas entidades que realizan las auditorias tanto documentales como analíticas del pellet.

Empresas certificadas: http://www.pelletenplus.es/empresas-certificadas

Mas información sobre Enerplus : http://www.pelletenplus.es/

Asociación encargada de la implantación del sistema ENplus: http://www.avebiom.org

 

Anuncis

El preu de la Biomassa (pellet) segueix baixant i el gasoil en maxims historics

El preu mitjà d’un sac comprat sol ha baixat de 3,48 a 3,40 € (un 2,3%). De la mateixa manera, el preu per tona si comprem un palet sencer de sacs ha baixat de 222,76 a 219,84 €/t (un 1,3%). Pràcticament menyspreable és la diferència de preu en €/t dels pèl·lets en big-bag ja que han baixat 51 cèntims (0,3%). Els preus a granel baixen una mica més significativament de 208,74 a 200,66 €/t (3,9%).

El preu a granel és lleugerament superior al de big-bag pel fet que es transporta en camió cisterna, un mitjà més car que el camió normal que mou els sacs d’1 tona.

Les sensacions que transmet el mercat són que els productors han mantingut els preus o fins i tot han pujat lleugerament alguns cèntims tot i que el preu mitjà resultant ha decrescut a causa de baixades majors d’un petit grup de productors.

Comparativa energètica

Amb l’informe de preus energètics liberalitzats de l’IDAE de 20 d’agost, les últimes dades de gas natural publicats al BOE, i dades mitjanes de mercat per a electricitat, AVEBIOM ha elaborat aquesta comparativa de costos energètics.

S’espera un augment general del preu de l’energia. L’electricitat pujarà per la nova taxa energètica; els combustibles fòssils arriben a màxims històrics quan comença la temporada d’hivern.

La biomassa sòlida es consolida com el combustible més competitiu per a l’usuari final i no canvia de preus.

Fòssils:

Gasoil C: 8,95 c€/kWh
GLP canalitzat: 8,12 c€/kWh
GLP Butà-propà (11 kg): 10,51 c€/kWh
Fueloil: 6,66 c€/kWh
Gas natural: 5,93 c€/kWh (+ cost fix mensual)

Biocombustibles (Preus en fàbrica):

Pèl·lets sac de 15 kg: 4,51 c€/kWh
Pèl·lets granel: 3,38 c€/kWh
Closca ametlla: 2,22-1,27 c€/kWh
Estella pi: 1,39 c€/kWh
Zuro de blat de moro: 1,29-0,82 c€/kWh

Electricitat:

Electricitat: 15 c €/kWh (+ cost fix mensual)

IDAE elabora els seus preus (impostos inclosos) amb dades del Butlletí Petrolier de la CE, del mercat i propis.

informació extreta de:  http://infobio.ctfc.cat