La mala gestió forestal afavoreix la propagació d’ incendis

L’incendi de l’Alt Empordà ja s’ha cobrat quatre víctimes mortals després d’afectar més de 13.800 hectàrees és la demostració pràctica que l’extinció no és suficient en la lluita contra el foc. Catalunya té un cos de bombers referent a escala mundial, però això no és suficient quan un incendi sobrepassa la capacitat d’extinció. Davant un foc com l’originat a la Jonquera, per més mitjans i recursos que s’hi destinin, és incontrolable si no s’aconsegueix aturar-lo des de bon principi amb les primeres fases de l’extinció. Una vegada el motor de l’incendi s’ha desbocat, l’evolució ja no depèn només dels bombers, sinó de molts altres factors: clima, orografia, estat dels boscos… Per tant, la clau passa a ser la prevenció que s’hagi fet amb anterioritat.

El març ja vaig escriure un article on denunciava la nul·la gestió forestal del nostre país, aquest cop li ha tocat a l’Alt Empordà mentre estem pagant el preu mes elevat de la historia en combustibles fòssils,  i s’estan cremant els nostres boscos… però quins seran els pròxims? Em pregunto si part d’aquets incendis o els que vindran es podrien haver evitat amb una millor gestió de prevenció, tot netejant els boscos i reutilitzant la fusta per fer Biomassa (pellets). Aquets últims anys per part de la Generalitat, Gisa, ajuntaments, diputacions etc… s’han instal·lat centeners de calderes de Gas i Gasoil en totes les noves instal·lacions públiques en detriment de les calderes d’estelles o biomassa …

Cap polític creu que podríem utilitzar el bosc com a font d’energia i crear un nou teixit industrial a Catalunya i de retruc baixar la factura de la importació de petroli ? o potser als gran poders fàctics aquesta proposta no els interessa perquè s’ingressarien menys  impostos i perjudicaríem empreses com Catalana de Gas o Repsol ?

Al 2009 a Bigues i Riells del Fai, un dels municipis amb mes urbanitzacions i massa boscosa de Catalunya, el grup municipal d’Esquerra Republicana – Independents va fer una sèrie d’actes i estudis per tal d’impulsar una nova política energètica que ajudés a crear un nou teixit industrial i promogués la neteja dels boscos. Entre d’altres actuacions es va presentar una moció a l’Ajuntament per tal de substituir caldera de gasoil per una de biomassa en el projecte de la nova escola de primària, però es va desestimar… Esperem no sigui tard per que algú prengui les mesures corresponents.

Cartell acte 2009 Bigues i Riells del Fai:

Anuncis

Una instal.lació a Bigues i Riells va causar jurisprudencia en la substitució de Biomassa per Plaques solars

Aquest matís de les normatives pot contribuir a viabilitzar els projectes de biomassa forestal

CTFC, 18 d’agost de 2009

La normativa tècnica sobre estalvi d’energia en rehabilitació d’antics edificis o en aquells de nova construcció, en estar referida a l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) o climatització de piscines cobertes, ha donat lloc a interpretacions que consideren erròniament com a opció única i obligada l’aportació energètica amb plaques solars tèrmiques.

És evident que en molts casos pot ser molt beneficiós i eficient disposar d’un sistema mixt amb plaques solars i caldera de biomassa per a la producció de calefacció i ACS. D’aquesta manera es produeix calefacció i ACS amb biomasa als mesos freds, i ACS amb les plaques durant tot l’any. Tanmateix en aquells casos on l’aprofitament de l’energia aportada per una caldera de biomassa sigui suficient, rendible i eficient durant tot l’any (incloent l’estiu), una lectura incomplerta de la normativa pot donar lloc a una inversió extra i innecesària en plaques solars.

Aquest podia haver estat el cas de Francesc, autopromotor de Bigues i Riells del Fai que recentment es veia obligat a instal•lar plaques solars en un habitatge de nova construcció. Francesc, conscienciat de les possibilitats dels recursos forestals del municipi assenyalava que “Bigues i Riells del Fai compta amb milers d’hectàrees de bosc totalment descuidat”.

Per tal de resoldre la interpretació de la normativa (Codi Tècnic de l’Edificació, CTE) va recòrrer al Síndic de Greuges i al Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. D’acord amb aquests ens, és admissible no instal•lar cap placa solar per la producció d’aigua calenta sanitària si aquesta es genera amb una caldera de biomassa. A més, segons recorda Graelia S.L., el Decret 21/2006 (DOGC núm. 4574), de 24 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, estableix que, per a edificis que tinguin una demanda d’ACS superior a 50 litres diaris a una temperatura de referència de 60ºC, s’haurà de disposar d’un sistema de producció d’aigua calenta amb energia solar que contribueixi amb un % mínim tabulat. I també s’especifica que el requisit (producció d’aigua calenta amb energia solar) no serà d’aplicació si es produeix aquesta energia amb alguna altra energia renovable.

Finalment, aquest habitatge projectat a Bigues i Riells es podrà executar amb el subministre d’energia renovable exclusivament amb biomassa forestal.

Font Noticia Original: http://www.ctfc.es

denuncia Sindic Bigues i Riells Biomassa